Adres

Smeerveensedijk 2
9321 XB Peize

050 – 5032385

}

Openingstijden

Zaterdag 20 april: 13:00 -17:00 uur
Zondag 21 april:    10:00 - 17:00 uur

Weken 17 en 18:
Maandag tm vrijdag : 10:00 - 16:00 uur
Zaterdag en zondag:   10:00 - 17:00 uur

Bekijk het overzicht

Maandag en woensdag 7:30-16:30 en 19:00-20:00 :

Baantjes zwemmen: 07:30 - 13:30, 19:00-20:00
Recreatie zwemmen: 11:00-16:30

Dinsdag, donderdag, vrijdag 7:30-20:00:
Baantjes zwemmen: 07:30 - 13:30, 19:00-20:00
Recreatie zwemmen: 11:00-19:00

Baantjes zwemmen: 10:00 - 13:00
Recreatie zwemmen: 11.00-17.00

Tarieven

Voor 12:00 uur per zwembeurt: €4,00

Na 12:00 uur per zwembeurt : €5,00

 

Adres

Smeerveensedijk 2
9321 XB Peize

050 – 5032385

}

Openingstijden

Zaterdag 20 april: 13:00 -17:00 uur
Zondag 21 april:    10:00 - 17:00 uur

Weken 17 en 18:
Maandag tm vrijdag : 10:00 - 16:00 uur
Zaterdag en zondag:   10:00 - 17:00 uur

Bekijk het overzicht

Maandag en woensdag 7:30-16:30 en 19:00-20:00 :

Baantjes zwemmen: 07:30 - 13:30, 19:00-20:00
Recreatie zwemmen: 11:00-16:30

Dinsdag, donderdag, vrijdag 7:30-20:00:
Baantjes zwemmen: 07:30 - 13:30, 19:00-20:00
Recreatie zwemmen: 11:00-19:00

Baantjes zwemmen: 10:00 - 13:00
Recreatie zwemmen: 11.00-17.00

Tarieven

Voor 12:00 uur per zwembeurt: €4,00

Na 12:00 uur per zwembeurt : €5,00

 

 

 

 

 

 

 

Protocol verantwoord zwemmen tijdens Corona, voor bezoekers

 

 

 

 

 

 

Mei 2020

Zwemmen zorgt voor plezier, veiligheid en fitheid. De zwembranche wil iedereen dan ook weer zo spoedig mogelijk de gelegenheid bieden een duik te nemen in een binnen- of buitenbad.
Hieronder lees je het noodzakelijke protocol dat is opgesteld in het belang van alle bezoekers in het Zomerbad Peize.
Betreffende veiligheid en gezondheid, blijven de daartoe aangewezen overheidsinstanties erop toezien, dat ook met het COVID-19 virus in omloop, zwemmen binnen de voor ons allen gestelde verantwoordingsnormen valt.
Naleving van onderstaande regels is voor iedereen noodzakelijk.

Veiligheid en hygiëneregels voor zwemmers (op basis van Richtlijnen RIVM)

1. Houd 1,5 meter afstand (voor personen ouder dan 12 jaar)
2. Kom alleen op vooraf besproken tijden.
3. Kom alleen of kom met personen uit jouw huishouden
4. Kom met persoonlijk vervoer: zoals te voet, met de fiets of auto
5. Kom niet eerder dan 5 minuten voor de afgesproken starttijd naar het zwembad. Kom niet op de bonnefooi of te vroeg naar het zwembad
6. Volg altijd de aanwijzingen van het personeel op. Denk om onze medewerkers en houd rekening met elkaar
7. Ga voorafgaand aan het zwembadbezoek thuis naar het toilet
8. Trek thuis je badkleding aan. Op de aangewezen plek hoef je alleen de ‘overkleding’ uit te trekken. Na het zwemmen kun je je omkleden in de kleedruimtes
9. Was voor en na het zwembadbezoek je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden
10. Beperk de aanrakingen met deuren, hekken, bankjes e.d.
11. Betaal met pin of contactloos (pin of mobiel)
12. Douche thuis voor en na het zwemmen
13. Verlaat direct na het zwemmen het zwembad
14. Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts
15. Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten
16. Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD)
17. Blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad en dit in de afgelopen 7 dagen is vastgesteld
18. Blijft thuis als je in thuisisolatie bent omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld
19. Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts

Voor de goede orde: De richtlijnen kunnen regelmatig worden aangepast. Dat betekent dat wat nu niet mag, straks wordt toegestaan of andersom. We proberen je via onze website of de lokale media zo goed mogelijk op de hoogte te houden. Heeft u vragen; mail deze naar het zwembad.

 

 

Algemene huisregels Zomerbad Peize

• Hinderlijk gedrag tegenover medewerkers en bezoekers van het zwembad wordt niet getolereerd.
• Kinderen zonder een zwemdiploma of met onvoldoende zwemvaardigheid zijn verplicht zwemvleugels of een, door het badpersoneel goedgekeurde, swimsuit te dragen. Kinderen zonder zwemdiploma hebben alleen toegang tot het zwembad onder begeleiding van een (goed zwemmende) volwassene. (1)
• Duiken is alleen toegestaan daar waar de bodem dieper is dan 1,40 meter.
• Rennen en aan elkaar duwen en trekken is niet toegestaan in en om de baden.
• De glijbaan is alleen toegankelijk voor kinderen in de basisschoolleeftijd. (2)
• Het is niet toegestaan grote drijfmaterialen mee te nemen in het ondiepe bassin, dit ter beoordeling van de toezichthouder(s). (3)
• Het meebrengen van breekbare voorwerpen (zoals glas) is niet toegestaan.
• Speelmaterialen mogen alleen gebruikt worden waarvoor ze bedoeld zijn. (4)
• Kinderen zonder zwemdiploma mogen niet in het diepe bassin zwemmen. Alleen onder begeleiding van een volwassenen als het personeel hier toestemming voor geeft. (5)
• De aanwijzingen van dienstdoende toezichthouders en medewerkers dienen te worden opgevolgd.
• Het meenemen en/of nuttigen van (licht) alcoholische dranken is niet toegestaan.
• Verbaal en/of lichamelijk geweld wordt niet geaccepteerd.
• Gewenste en/of ongewenste intimiteiten zijn niet toegestaan.
• Opzettelijk veroorzaakte schade zal altijd op de veroorzaker worden verhaald.
• Bezoekers die zich niet aan de gedragsregels houden, kunnen zonder opgave van reden en zonder restitutie van de entreegelden, uit het zwembad worden verwijderd.
• Er mag uitsluitend in zwemkleding gezwommen worden, dit ter beoordeling van de toezichthouders.
• Gevonden voorwerpen dienen bij de badmeesterspost te worden afgegeven.
• Fietsen dienen te worden gestald op de daarvoor aangewezen plaats.

(1) Zolang het Coronaprotocol van kracht is mogen er geen volwassenen aanwezig zijn tijdens de recreatieve uren. Tevens dienen alle kinderen in het bezit te zijn van een zwemdiploma A.
(2) Zolang het Coronaprotocol van kracht is mag er geen gebruik gemaakt worden van de glijbaan.
(3) Vooralsnog is het ondiepe bassin gesloten.
(4) Zolang het Coronaprotocol van kracht is wordt er beperkt gebruik gemaakt van speelmaterialen.
(5) Zolang het Coronaprotocol van kracht is, is het niet toegestaan om zonder zwemdiploma A te komen zwemmen.

Ga naar de inhoud