Adres

Smeerveensedijk 2
9321 XB Peize

050 – 5032385

}

Alle tijden en afwijkingen voor 2024

Maandag 7:30-16:00 en 19:00-20:00
(16:30 uur start zwemles):

Baantjes zwemmen: 07:30 – 13:30, 19:00-20:00
Recreatie zwemmen: 11:00-16:00

Dinsdag tm vrijdag 7:30-20:00:
Baantjes zwemmen: 07:30 – 13:30, 19:00-20:00
Recreatie zwemmen: 11:00-19:00
Zaterdag en zondag:   10:00 – 17:00 uur

Bekijk het overzicht

Baantjes zwemmen: 10:00 – 13:00
Recreatie zwemmen: 11.00-17.00

Tarieven

Voor 12:00 uur per zwembeurt: €4,00

Na 12:00 uur per zwembeurt : €5,00

 

Adres

Smeerveensedijk 2
9321 XB Peize

050 – 5032385

}

Alle tijden en afwijkingen voor 2024

Maandag 7:30-16:00 en 19:00-20:00
(16:30 uur start zwemles):

Baantjes zwemmen: 07:30 – 13:30, 19:00-20:00
Recreatie zwemmen: 11:00-16:00

Dinsdag tm vrijdag 7:30-20:00:
Baantjes zwemmen: 07:30 – 13:30, 19:00-20:00
Recreatie zwemmen: 11:00-19:00

Bekijk het overzicht

Baantjes zwemmen: 10:00 – 13:00
Recreatie zwemmen: 11.00-17.00

Tarieven

Voor 12:00 uur per zwembeurt: €4,00

Na 12:00 uur per zwembeurt : €5,00

 

Historie

Title

01 Mar, 2023

"

Geboorte van een openluchtbad

Eind jaren ’60 is het Peizer openluchtbad tot stand gekomen dankzij de enorme inzet van vele vrijwilligers en de gehele bevolking. Iedereen stond ronduit vierkant achter het bad. Overigens, het dient gezegd: de subsidiebomen van Rijk, Provincie en Gemeente groeiden in die periode tot in de hemel. De voorbereiding tot de bouw en een groot deel van de bouw zelf van het openluchtbad waren typische staaltjes van Peizer gemeenschapszin.

Title

01 Mar, 2023

"

De jaren '70 en '80

In de zeventiger jaren draaide het bad prima: de bezoekersaantallen schommelden steeds zo rond de 30.000 per seizoen. In het midden van de jaren ’80 kwam de klad in ’t bad: een paar slechte zomers hadden tot gevolg dat steeds minder mensen de voordien zo vanzelfsprekende gang naar het Peizer bad maakten. Het was dus niet zo onlogisch dat de kwestie “openluchtbad of niet” aan de orde werd gesteld.

Toen in september 1988 het definitieve einde onontkoombaar leek, kwam er door een massale handtekeningenactie een duidelijk signaal van de Peizer bevolking: Peize wil een eigen zwembad behouden. Er werd een werkgroep ingesteld die de mogelijkheden voor een zwembad, openlucht of overdekt, diende te onderzoeken. De werkgroep kwam in het voorjaar van ’89 met haar eindrapport: een overdekt bad, gekoppeld aan de sporthal, leek een haalbare zaak. De gemeenteraad besloot dat de mogelijkheden voor een overdekt bad nog eens nader onderzocht zouden moeten worden.

In die tussentijd zou het openluchtbad nog één seizoen open blijven. Er werd een stichting in het leven geroepen: Stichting Zwembad Peize, Zomer ’89.

Title

01 Mar, 2023

"

Het stichtingsjaar 1989

Met de bedoeling er een bruisend laatste seizoen van te maken, ging de stichting zeer voortvarend te werk. Veel vrijwilligers zorgden voor het onderhoud van het bad, voor de tuin en voor de kassa en kiosk. Edwin Rutten (Ome Willem) kwam optreden, Olympisch schaatser en wielrenner Herbert Dijkstra werkte mee aan de familie Trio Trim Trip, oftewel de familietriatlon met zwemmen, lopen en fietsen en er werden simultaanseances dammen en schaken in het Peizer openluchtbad gegeven.

Gaandeweg het seizoen zag het stichtingsbestuur mogelijkheden om het openluchtbad misschien langer dan alleen in ’89 draaiende te houden. Al gauw was duidelijk dat een bad met zo’n grote schare vrijwilligers gedurende een maand of vier gerund zou kunnen worden, maar dat zo’n enthousiasme en inzet niet een heel jaar lang voor een overdekt bad zou kunnen worden opgebracht.

In mei 1989 werd de optie van een overdekt bad niet haalbaar geacht.

01 Mar, 2023

"

Het openluchtbad mag doorgaan

Om een lang verhaal niet nog langer te maken: aan het eind van het zomerseizoen ’89 kon de gemeenteraad overtuigd worden van de levensvatbaarheid van het openluchtbad. In de daaropvolgende jaren, al ruim 20 jaar, heeft de stichting dankzij een groot leger vrijwilligers met enthousiasme, vlijt en ijver het bad draaiende gehouden. En met succes!

Eind 1991 gaf de gemeenteraad van Peize het groene licht aan het stichtingsbestuur om het bad de 21e eeuw in te tillen. In al die jaren liet de bevolking het openluchtbad niet in de steek: door steeds weer massaal af te komen op de voorverkoop maakte ze en maakt ze nog steeds de slogan van de stichting “als u zorgt dat wij voor 1 mei binnen zijn, zorgen wij ervoor dat u na 1 mei buiten zwemt!” waar. Sinds de sluiting van de openluchtbaden in Roden en Norg weten ook vele inwoners en zomergasten uit deze contreien de weg naar het Peizer openluchtbad te vinden.

01 Mar, 2023

"

Grote investeringeen en strengere regelgeving

Grote investeringen waren én zijn alleen mogelijk met de steun, zowel financieel als in natura, van de bevolking en ondernemers van Peize en de gemeente Noordenveld. Dankzij verschillende acties konden bijvoorbeeld beide baden worden voorzien van een nieuwe coating, de kleedruimtes en het kleedgebouw onderhoudsvrij worden opgeknapt en het gebouw van de kassa en kiosk worden vervangen.

In de regelgeving en in de optiek van controlerende en bestuurlijke instanties wordt het zwembad steeds vaker als een professionele bedrijfsorganisatie aangemerkt. De steeds strengere eisen die worden gesteld aan veiligheid en hygiëne, het voldoen aan de Arbo-wetgeving, risico-inventarisatie, toezichtplan, beheersplan en beleidsplan maken dat het plafond van de inzet van de op basis van vrijwilligheid opererende stichtingbestuurders en het grote vrijwilligerscorps bereikt is.

01 Mar, 2023

"

Wat leert ons deze geschiedenis...

Voor een groot aantal lezers is de geschiedenis van het Peizer openluchtbad bekend: het bad is geworteld in de Peizer gemeenschap. Voor velen echter is dit verhaal nieuw. Het is voor hen goed en nuttig te weten hoezeer het openluchtbad een bad van Peize en van Peizers of Peizenaren is. Daarom nodigt het stichtingsbestuur iedereen uit op de hoogte te blijven van de verdere geschiedenis (of toekomst, zo u wilt) van het Peizer openluchtbad. Daarom worden er jaarlijks diverse activiteiten georganiseerd, zoals het dauwzwemmen, de zwemvierdaagse, de meerkamp en het spookzwemmen.

01 Mar, 2023

N

Dit verhaal wilden we even kwijt

Dit verhaal in een notendop over de geschiedenis van het Peizer bad wilden we even kwijt. Als u leest over ons Peizer bad dan weet u in ieder geval dat ons (en uw) bad weliswaar een kort verleden heft, maar een lange en intensieve geschiedenis.

Hoe dan ook, er zijn van die momenten in het zomerseizoen dat je je realiseert dat het heel fijn is te kunnen zwemmen en genieten in een prachtig openluchtbadcomplex, prachtig in alle eenvoud.

Peize heeft ’t en houdt ’t ….. een verwarmd openluchtbad.

Ga naar de inhoud