Adres

Smeerveensedijk 2
9321 XB Peize

050 – 5032385

}

Alle tijden en afwijkingen voor 2024

Maandag 7:30-16:00 en 19:00-20:00
(16:30 uur start zwemles):

Baantjes zwemmen: 07:30 – 13:30, 19:00-20:00
Recreatie zwemmen: 11:00-16:00

Dinsdag tm vrijdag 7:30-20:00:
Baantjes zwemmen: 07:30 – 13:30, 19:00-20:00
Recreatie zwemmen: 11:00-19:00
Zaterdag en zondag:   10:00 – 17:00 uur

Bekijk het overzicht

Baantjes zwemmen: 10:00 – 13:00
Recreatie zwemmen: 11.00-17.00

Tarieven

Voor 12:00 uur per zwembeurt: €4,00

Na 12:00 uur per zwembeurt : €5,00

 

Adres

Smeerveensedijk 2
9321 XB Peize

050 – 5032385

}

Alle tijden en afwijkingen voor 2024

Maandag 7:30-16:00 en 19:00-20:00
(16:30 uur start zwemles):

Baantjes zwemmen: 07:30 – 13:30, 19:00-20:00
Recreatie zwemmen: 11:00-16:00

Dinsdag tm vrijdag 7:30-20:00:
Baantjes zwemmen: 07:30 – 13:30, 19:00-20:00
Recreatie zwemmen: 11:00-19:00

Bekijk het overzicht

Baantjes zwemmen: 10:00 – 13:00
Recreatie zwemmen: 11.00-17.00

Tarieven

Voor 12:00 uur per zwembeurt: €4,00

Na 12:00 uur per zwembeurt : €5,00

 

Disclaimer.

Voor alle duidelijkheid wijst Zomerbad Peize u, ten aanzien van de website https://www.zomerbadpeize.nl, op het volgende:

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Zomerbad Peize of van derden die met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Zomerbad Peize.

De op deze website getoonde informatie wordt door Zomerbad Peize met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Zomerbad Peize is dan ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site verkregen is. De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Zomerbad Peize behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Zomerbad Peize sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. Hoewel Zomerbad Peize alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Zomerbad Peize niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Zomerbad Peize, welke geen eigendom zijn van Zomerbad Peize. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Zomerbad Peize. Zomerbad Peize kan niet instaan voor de inhoud en het functioneren van sites waarnaar verwezen wordt via (hyper)links, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden, noch voor het daar geldende privacy beleid.

Ga naar de inhoud